เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ระบบปกติ,ระบบทวิภาคี และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

WE ARE QUALITY & SMART

จบแล้วมีงานทำ เพิ่มระดับคุณภาพชีวิต

พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

ระดับอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

DETUDOM TECHNICAL COLLEGE
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2548,2551,2555

ระบบสารสนเทศ (Information System)

EDR วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน.

ระบบจัดตารางเรียนตารางสอน

ซึ่งโปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรมที่ตัวช่วยในการจัดตารางเรียนตารางสอนอีกรูปแบบหนึ่ง.

V-COP

Vocational Co-Operation Board Vocational Man Power Center หางาน สมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งาน ตำแหน่งงานว่าง ข่าวสารอาชีวศึกษา.

NEEC

ศูนย์ประสานงานการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์ประสานงานเเละให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใน 4 จังหวัด ได้เเก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ เเละ จังหวัดยโสธร.

สถาบันการอาชีวศึกษา ฉ.4

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 .

E Book

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เหมาะแก่การเรียนรู้ตลอดเวลา.

Welcome to Detudom Technical College.

HISTORY

ข่าวประชาสัมพันธ์

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู(Logbook Teacher)การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายงานบุคคล (ID PLAN)แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับข้าราชการครู พนักงานราช ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา 2561
ตุลาคม/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู(Logbook Teacher)การจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายงานบุคคล (ID PLAN)แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC และการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับข้าราชการครู พนักงานราช ครูจ้างสอน ประจำปีการศึกษา 2561
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน(English Camp and Preparing to internship)
กันยายน/2561>>>แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน(English Camp and Preparing to internship)
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
13/11/2561>>>แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

แหล่งเผยแพร่รวบรวมข้อมูลเอกสาร งานวิจัย ผลงานครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา...

ความสำเร็จ

ข่าวสารชาว DTEC

13 comments 2019-04-11 / 00:00:09

อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ และโครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ โดย ดร.พงษ์ศักดิ

13 comments 2019-04-04 / 00:00:09

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. โดย ดร. ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดมได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าแผนกวิชา/สาขาวิชาและครู เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การดำเนิ

13 comments 2019-04-02 / 00:00:09

R.A.T.C. รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒ เม.ย.๖๒

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ (วันที่ ๗ ของการอบรม) วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ "หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (R.A.T.C.)" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒ โดยเวลา ๐๙.๐๐ น.

อาชีวะสร้างชาติ

13 comments 2019-03-27/ 09:10:16
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
130 comments 2019-03-27/ 09:10:16
เพลง ลาถิ่นทองกวาว
เนื้อร้อง/ทำนอง ดร.อนันท์ งามสะอาด
10 comments 2019-03-27/ 09:10:16
Believe.... ก็คือครูผมเป็นแบบเนี้ย !

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร: 045-429-050
จันทร์-ศุกร์ (8.00น.-20.30น.)

Email: dtec@dtec.ac.th
Web: www.dtec.ac.th

สถานที่: เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ไปรษณีย์ 34160

Your message has been sent. Thank you!