045 – 429 – 050  dtec@dtec.ac.th

ข่าวใหม่ชาวดีเทค

เปิดรับสมัคร

นักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา2561

เพิ่มเติม

ประกาศผลสอบ V-NET 2560

คลิ๊กเลย

เพิ่มเติม

ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว โอวาทแก่นักเรียน

วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

เพิ่มเติม


ร่วมพิธีแสดงความยินดี

วันเสาร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เพิ่มเติม

Cinque Terre

ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าว


ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19/01/2561>>>ไฟล์ที่1 ประกาศเครื่องมือประจำตัว2560
19/01/2561>>>ไฟล์ที่2 เอกสารประกวดราคาเครื่องมือประจำตัว2560

ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล DTEC CUP ครั้งที่ 15

17/01/2561>>>ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตซอล DTEC CUP ครั้งที่ 15


ปฏิทินการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

15/01/2561>>>ปฏิทินการปฏิบัติงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

08/01/2561>>>แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมภายในวิทยาลัย

พิธีปิดแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗)

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานกล่าวปิด โครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗)

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาภายใน (Dtec Games ๒๐๑๗) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแนะแนวจาก บริษัท แมคไทย จำกัด (แมคโดนัลด์)

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.ธนชน อินทรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๑...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา และประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานให้แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา ในการเตรียมความพร้อม การเข้าร่วมงานวันครู ๑๖ มกราคม ที่จะถึงนี้...

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักศึกษาขาดเรียน/ขาดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักศึกษาขาดเรียน/ขาดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ๓ ครั้งติดต่อกันโดยไม่ทราบสาเหตุ

งานทวิภาคี => คำสั่งแต่งตั้งครูทวิภาคีประจำสาขาวิชา,แจ้งขั้นตอนการออกฝึกงานของนักเรียน นักศึกษา,ปฏิทินปฏิบัติงาน และสรุปจำนวนนักศึกษาฝึกงาน

ดาวน์โหลดข้อมูลงานทวิภาคี

แบบฟอร์มทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา(สผ.3)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชา(สผ.3)

ข่าวน่ายินดี

รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์

เพิ่มเติม

รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์

เพิ่มเติม

ปฏิทินการศึกษา


Cinque Terre

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน

Address


วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

โทร. 045 – 429 – 050

Email dtec@dtec.ac.th

Address Map

Social Media