วินัย สะอาด จิตอาสา

WE ARE QUALITY & SMART

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

DETUDOM TECHNICAL COLLEGE
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2548,2551,2555
Cinque Terre

นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง


ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ระบบสารสนเทศ (Information System)

EDR วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษาจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน.

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ออนไลน์

ขยายเวลารับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid 19

V-COP
ศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษา

Vocational Co-Operation Board Vocational Man Power Center หางาน สมัครงาน งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ งาน ตำแหน่งงานว่าง ข่าวสารอาชีวศึกษา.

NEEC

ศูนย์ประสานงานการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์ประสานงานเเละให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตเเละพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายใน 4 จังหวัด ได้เเก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ เเละ จังหวัดยโสธร.

ระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์

ระบบบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ที่มุ่งไปให้ถึงการเชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการอาชีวศึกษาทั้งในปัจจุบัน อย่างมีประสิทธิภาพ.

ห้องสมุดดิจิทัล(E-Book)

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เหมาะแก่การเรียนรู้ตลอดเวลา.

Welcome to Detudom Technical College.

HISTORY

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราว (กรณีพิเศษ)
2020-04-07/14:43:00 >>>ปิดสถานศึกษาชั่วคราว (กรณีพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-03-27/00:00:00 >>>ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562
2020-01-23/21:37:00 >>>การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562
2020-01-23/21:34:00 >>>สนามสอบ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2018-11-29/10:30:00 >>>แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
2018-11-13/14:30:00 >>>แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ข้าราชการ
2020-02-27/11:00:00 >>>แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ข้าราชการ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
2020-02-27/11:00:00 >>>แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
2020-02-27/11:00:00 >>>แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
2020-02-27/11:00:00 >>>แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ข่าวสารกิจกรรม DTEC

2020-04-03 / 15:01:00

ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ครูจ้างสอน (กรณีพิเศษ)

เพิ่มเติม
2020-03-24 / 11:20:00

การประชุมหารือ เรื่องการจัดการเรียน การสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เพิ่มเติม
2020-03-24 / 11:18:00

มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด ๑๙

เพิ่มเติม
2020-03-05 / 16:00:00

วท.เดชอุดม ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีวะเกมส์

เพิ่มเติม
2020-02-28 / 16:30:00

พิจารณาเพื่อขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เพิ่มเติม
2020-02-28 / 16:30:00

อบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกงานและประชุมผู้ปกครอง

เพิ่มเติม
2020-02-27 / 13:50:00

พิธีไถ่ถอนชีวิตและรับมอบโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๓ วัดป่าไทรงาม

เพิ่มเติม
2020-02-27 / 15:05:00

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน

เพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

โทร: 045-429-050
จันทร์-ศุกร์ (8.00น.-20.30น.)

Email: dtec@dtec.ac.th
Web: www.dtec.ac.th

สถานที่: เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ.โชคชัย–เดชอุดม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ไปรษณีย์ 34160

กล่องแสดงความคิดเห็น

Your message has been sent. Thank you!