ติดต่อ

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เลขที่ 377 หมู่ 30 ถ. โชคชัย – เดชอุดม ต. เมืองเดช อ. เดชอุดม จ. อุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 045 – 429 – 050
Facebook ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
แผนที่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

Copyright © 2017 งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม