กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดยโครงการส่งเสริมจิตสำนึกจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในหัวข้อการอบรม “การบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามมาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอย” ในการนี้ ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานในพิธีเปิด นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมกันนี้มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้ารับฟังการบรรยายจาก นายวิวัฒน์ แสงงาม นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมห้องพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-07-31 / 00:00:08/view:95

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม