กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักศึกษา รับการประเมินโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้) ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 256๒ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดเลย โดยผลการประเมิน ได้อันดับที่ ๕ จาก ๒๐ ทีมและได้ไปจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี ระดับชาติ ต่อไป

2019-08-15 / 15:40:00/view:101

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม