กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ ได้ไปศึกษาดูงานการประกอบธุรกิจ การปักเสื้อ และการสกรีนเสื้อ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรวัช อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

2019-08-20 / 13:34:00/view:93

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม