กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ขอเชิญชวน ร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง สิ่งของประกอบอาหาร และเงินสด

เพื่อช่วยเหลือประชาชนเขต อำเภอเดชอุดม ผู้ประสบภัย ได้ที่บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ @ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วิทยาลัยเทคเดชอุดม

2019-09-06 / 12:30:00/view:23

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม