กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ละโว้เกมส์

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๔ ละโว้เกมส์ ระหว่างวันที่ ๒-๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดลพบุรี นายเอกราช งวงช้าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาไฟฟ้า ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย รุ่น เวลเตอร์เวท นายอรรถชัย เครือคุณ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล นายสรศักดิ์ อาจอ่อนสีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาเทคนิคโลหะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) การแข่งขันกีฬาเซปัักตะกร้อทีมชุดชาย และนายธนาธร จันที นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ ๑ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ (เหรียญทองแดง) การแข่งขันกีฬาเปตองทีมชาย Cr.Photo : ครูโกวิทย์ เคาเลิศ,ครูวิจัย ปรัสพันธ์

2019-09-10 / 19:39:00/view:34

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม