กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง วงดนตรีสากล คนพันธุ์ R ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คุณค่าของภาษา ผ่านการเล่นดนตรีและร้องเพลง เปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะ และสร้างประสบการณ์ในการแข่งขันด้านดนตรี ทั้งการร้องเพลงและเล่นดนตรี ก่อให้เกิดการพัฒนาการทางอารมณ์และสังคม ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-09-20 / 10:40:00/view:59

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม