กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมที่บ้านลุคุ ม.11 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 40 ชุด และบ้านไร่เหนือ ม.๖ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน ๓๐ ชุด น้ำดื่ม ๒๐ ชุด โดยมีผู้ใหญ่เป็นตัวแทนรับมอบในครั้งนี้

2019-09-20 / 14:31:00/view:29

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม