กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

กิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมด้วยพิธีถวายราชสดุดี และนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนและทดสอบวิชาการลูกเสือ และรณรงค์ให้ลูกเสือร่วมใจต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ สามารถนำความรู้และทักษะทางลูกเสือไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป ณ กองลูกเสือวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-09-20 / 14:32:00/view:33

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม