กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์และนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม จำนวน ๒๐ คน เข้ารับถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือจากสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ณ เวิ้งมัจฉา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี

2019-09-20 / 09:00:00/view:75

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม