กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดย นางสาวเพชรชรัตน์ โพธิ์ศรี หัวหน้าแผนกวิชาฯ พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีต่อผู้อื่นสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-09-25 / 15:18:00/view:113

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม