กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมที่บ้านท่าโพธิ์ศรี ม.๗ ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จำนวน ๘๖ ชุด และบ้านโนนแคน ม.๒ ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จำนวน ๘๖ ชุด โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านร่วมรับมอบถุงยังชีพในครั้งนี้

2019-09-26 / 14:57:00/view:6

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม