กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมที่บ้านท่าโพธิ์ศรี ม.๗ ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จำนวน ๘๖ ชุด และบ้านโนนแคน ม.๒ ต.ตบหู อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จำนวน ๘๖ ชุด โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านร่วมรับมอบถุงยังชีพในครั้งนี้

2019-09-26 / 14:57:00/view:111

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม