กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

คณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ไปร่วมต้อนรับ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานีที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมรับมอบเครื่องผลิตไฟฟ้าดูโฮม ที่ศูนย์พักพิงวัดท่ากกแห่ ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี,ศูนย์พักพิงวัดกุดคูณ ตำบลในเมือง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราธานี,ศูนย์พักพิงดอนปู่ตา บ้านฮ่องอ้อ ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราธานี

2019-09-26 / 23:03:00/view:33

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม