กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้จัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม โดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้มอบถุงยังชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วมที่อยู่อาศัย ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-09-30 / 10:23:00/view:31

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม