กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วท.เดชอุดม ร่วมงานบุญสังฆทาน วัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมงานบุญสังฆทาน วัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ นักเรียน นักศึกษา ได้ช่วยจัดเตรียมสถานที่ จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์ที่ต้องใช้จัดอาหารพร้อมยกสำรับกลับข้าว ให้พระภิกษุ สามเณรและช่วยงานทายกทายิกาที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้

2019-10-03 / 15:01:00/view:51

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม