กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วท.เดชอุดม คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์

วท.เดชอุดม คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ ครั้งที่ ๒ ประเภทที่ ๒ การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม ๔.๐ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดย นายชัยวัฒน์ ศรีบัว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ,นายพลภัทร ดวงรัตน์ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะและนางสาวกัญญาณัฐ. แก้วจันดี สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ๔.๐ ครั้งที่ ๒ ประเภทที่ ๒ การแข่งขันควบคุมหุ่นยนต์แขนกลในงานเชื่อมอุตสาหกรรม ๔.๐ คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอทไบเทค ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

2019-10-15 / 12:20:00/view:55

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม