กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

นักศึกษา วท.เดชอุดม เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทศบาลนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยนักศึกษา จำนวน 4 คน คือนายธนากร แสนแวด สาขาวิชาไฟฟ้า,นายจักรภัทร สัญญารักษ์ สาขาวิชาไฟฟ้า,นายธรรมรัตน์ งามสนิท สาขาวิชาไฟฟ้าและนายอนุชิต รัตนา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เดินทางไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ chongqing water resources and electric engineering college เทศบาลนครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

2019-10-16 / 14:22:00/view:60

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม