กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และพิธีสำรวจตัวเอง โดย ดร.ธนชน อินทจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานกล่าวปราศรัย เรื่องเกาะแก่งแห่งชีวิต พร้อมผู้กำกับลูกเสือร่วมประกอบพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งแสดงออกถึงศักยภาพในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างประสิทธิภาพ ณ หอประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-10-17 / 11:53:00/view:78

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม