กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีรับพระราชทานผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นเจ้าภาพจัดพิธีรับพระราชทานผ้าพันคอและหมวกพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในการนี้ นายอุบล ระพีพรปัญญา ปลัดอาวุโสกลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเดชอุดม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติให้กับจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้ารับพระราชทานผ้าพันคอและหมวกพระราชทานในครั้งนี้ จำนวน ๘๐๐ กว่าคน ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-10-27 / 17:57:00/view:109

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม