กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มจังหวัด สถานศึกษาขนาดใหญ่ กลุ่ม ๒ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-11-18 / 17:11:00/view:130

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม