กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มจังหวัด

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา และรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับกลุ่มจังหวัด สถานศึกษาขนาดใหญ่ กลุ่ม ๒ อาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2019-11-18 / 17:11:00/view:30

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม