กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน "การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน ๒ ผลงาน ได้แก่ ๑. ผลงานประสิทธิภาพกากมันหมักจากมันสำปะหลัง ๒. ผลงานเจลตะไคร้หอมไล่ยุง เปิดฝายุงไม่มา ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2019-11-18 / 17:15:00/view:40

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม