กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นำโดย ดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน "การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน ๒ ผลงาน ได้แก่ ๑. ผลงานประสิทธิภาพกากมันหมักจากมันสำปะหลัง ๒. ผลงานเจลตะไคร้หอมไล่ยุง เปิดฝายุงไม่มา ในระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

2019-11-18 / 17:15:00/view:149

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม