กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๔๕ น. ช่วงกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง หัวหน้างานบุคลากร ครูนงรัก บุญเสริฐ ได้แนะนำให้นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักคุณครูคนใหม่ นายอนุรักษ์ นาคมนต์ ครูประจำสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต และนายวุฒิชัย พรมวงศ์ ครูประจำแผนกสามัญสัมพันธ์ วิชาวิทยาศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้มาปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

2019-11-18 / 17:19:00/view:116

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม