กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีบายศรีสู่ขวัญ ณ อาคารสาขาวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-02-27 / 15:05:00/view:83

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม