กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีไถ่ถอนชีวิตและรับมอบโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๓ ปีที่ ๒๙ วัดป่าไทรงาม

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีไถ่ถอนชีวิตและรับมอบโค-กระบือ ประจำปี ๒๕๖๓ ปีที่ ๒๙ จำนวน ๖๙ ชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ วัดป่าไทรงาม ตำเมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี

2020-02-27 / 13:50:00/view:90

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม