กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการอบรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจาก นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ต่อประธานในพิธี ซึ่งมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๘๕๐ คน ณ ห้องประชุมพระศรีสุระ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-02-28 / 16:30:00/view:100

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม