กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการพิจารณาเพื่อขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดโครงการพิจารณาเพื่อขออนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยฯ ได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้เกิดกระบวนการประเมินและสรุปผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งตรงตามมาตรฐานอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-02-28 / 16:30:00/view:106

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม