กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วท.เดชอุดม ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีวะเกมส์ คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำทีมโดย นายประลองยุทธ แก้วกัลยา ครูฝึกสอน พร้อมกับนักศึกษาจำนวน ๕ คน คือ นายธวัชชัย ทิมาชัย นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน,นายภาณุเดช ศิลา นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาช่างยนต์,นายเกียรติศักดิ์ มลิทอง นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.๑ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล,นายนนทกร บุญอาจ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและนายศุภลักษณ์ เปรี่ยมสติ นักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมทีม วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีวะเกมส์ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สามารถคว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และทุนการศึกษา ๑๐๐,๐๐๐ บาท ณ สนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์

2020-03-05 / 16:00:00/view:86

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม