กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด ๑๙ โดยการจัดให้มีเจลล้างมือ ให้ประชาชนภายนอกที่มาติดต่อ ประสานงานได้ใช้บริการ แจกเจลล้างมือและแจกหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ พร้อมทั้งมีการรณรงค์จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย ให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้ทราบวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ เป็นเบื้องต้น

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด เชื้อไวรัสโควิด ๑๙ โดยการจัดให้มีเจลล้างมือ ให้ประชาชนภายนอกที่มาติดต่อ ประสานงานได้ใช้บริการ แจกเจลล้างมือและแจกหน้ากากอนามัยให้กับบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ พร้อมทั้งมีการรณรงค์จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย ให้บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนได้ทราบวิธีการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ เป็นเบื้องต้น

2020-03-24 / 11:18:00/view:72

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม