กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู ร่วมกันประชุมหารือ เรื่องการจัดการเรียน การสอน (ภาคเรียนฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม โดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมคณะครู ร่วมกันประชุมหารือ เรื่องการจัดการเรียน การสอน (ภาคเรียนฤดูร้อน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-03-24 / 11:20:00/view:63

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม