กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ครูจ้างสอน (กรณีพิเศษ) เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมอบหมายหน้าที่แจ้งแนวทางการดำเนินตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชุมบุคลากรทางการศึกษา ครูจ้างสอน (กรณีพิเศษ) เพื่อปรึกษาหารือแนะแนวทางปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และมอบหมายหน้าที่แจ้งแนวทางการดำเนินตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ณ อาคารลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-04-03 / 15:01:00/view:58

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม