กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

วท.เดชอุดม มอบหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า

วท.เดชอุดม มอบหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าให้ชาวบ้าน บ้านดอนเสาโฮง หมู่ที่ ๓๐และหมู่ที่ ๑๔เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้า จำนวน ๓๔๐ ชิ้น ให้แก่ชาวบ้านดอนเสาโฮงหมู่ที่ ๓๐ และหมู่ที่ ๑๔ ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-04-27 / 20:09:00/view:40

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม