กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ยกเสาเอก อาคารโรงอาหารและหอประชุม ๒ ชั้น

เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธียกเสาเอก อาคารโรงอาหารและหอประชุม ๒ ชั้น พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ และความไพบูลย์ของการดำเนินการก่อสร้าง ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-05-27 / 09:12:00/view:25

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม