กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-06-02 / 09:00:00/view:13

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม