กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน ประชุมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-06-12 / 09:00:00/view:27

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม