กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยด้วยหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่ออเนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-06-23 / 09:00:00/view:3

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม