กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมเตรียมความพร้อม Fix It Center ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ งานโครงการพิเศษและพัฒนาชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยนางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยด้วยหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix It Center) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ศรี ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-06-22 / 10:00:00/view:3

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม