กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีการประเมินสมรรถนะความรู้ ความสามารถทั่วไป/ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-06-22 / 09:00:00/view:3

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม