กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอนและเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยในครั้งเป็นการจัดประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-06-25 / 09:00:00/view:3

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม