กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ปฐมนิเทศนักเรียน กลุ่มทวิศึกษา รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมต้อนรับครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนทุ่งศรีอุดม ในโอกาสมาเรียนทวิศึกษา สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดยได้จัดปฐมนิเทศนักเรียน กลุ่มทวิศึกษา รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ปฏิบัติตามระเบียบของวิทยาลัยได้อย่างถูกต้องและเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-07-16 / 09:00:00/view:7

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม