กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำโดย นายสนธิต ดาโรจน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน ณ ห้องประชุมมูลนิธิหลวงพ่อเอนก ยสทินฺโน เพื่อการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-07-20 / 09:00:00/view:17

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม