กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประชุมงานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม 2563 เวลา ๑๓.๓๐ น. นำโดย นางสุดใจ ภู่เทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุมงานปกครอง โดยมีหัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้างานและผู้ช่วยหัวหน้างานประจำสาขาวิชาเข้าร่วมประชุม ในการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันและประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา ณ ห้องประชุมทองกวาว ๑ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-07-22 / 13:30:00/view:15

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม