กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีนมัสการ พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีนมัสการ พระพุทธรูปประจำวิทยาลัยฯ พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี เพื่อให้ครูและนักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาชีพได้ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะ แสดงความเคารพบูชาเสริมสิริมงคลให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ ณ ลานหน้าองค์พระวิษณุกรรม

2020-07-23 / 07:30:00/view:17

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม