กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและสวดมนต์ จากนั้นผู้เรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ ในพิธีไหว้ครูนั้น สิ่งสำคัญที่ใช้ในการไหว้ครูตั้งแต่โบราณมา นอกจากธูปเทียนแล้วยังมีดอกเข็มสื่อถึงสติปัญญาเฉียบแหลม ดอกมะเขือสื่อถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน หญ้าแพรกสื่อถึงความอดทนและเรียนรู้ได้เร็ว จากนั้นผู้เรียนนำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพนับถือครู กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-07-23 / 09:30:00/view:18

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม