กิจกรรมชาว DTEC

นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และคณะครู วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นำโดย นายรุ่งวิจักขณ์ หวังมวนกลาง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมลำโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

2020-07-23 / 13:30:00/view:15

เพจประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม