ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว(กรณีพิเศษ)

...

2020-03-30 / 15:02:00 ยอดผู้เข้าชม 129

>> ปิดสถานศึกษาชั่วคราว(กรณีพิเศษ) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยมีข้อกำหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ ดังนี้ ๑.การรับสมัครเรียนนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สมัครทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ตลอด ๒๔ ชม. ที่ www.dtec.ac.th ๒. นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการรับใบแสดงผลการเรียน (รบ.๑)ให้รับได้ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

คลิ๊กลิงค์เข้าดูรายละเอียดเนื้อหา