ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

เอกสารฝึกงาน ภาคเรียนที่ 1/2563

...

2020-05-01 / 15:59:00 ยอดผู้เข้าชม 32

>> เอกสารแนบ 1.หนังสือคำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการ 2.หนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครอง 3.สัญญาฝึกอาชีพ 4.ขออนุญาตย้ายที่ฝึกงาน.ฝึกอาชีพ 5.ขออนุญาตเปลี่ยนที่ฝึกงาน.ฝึกอาชีพ

คลิ๊กลิงค์เข้าดูรายละเอียดเนื้อหา