ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

>> รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน แผนกวิชาสามัญ (ภาษาไทย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

2019-05-29 / 00:00:09