ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักงานราช(ครู) ครูจ้างสอน และบุคลากรทางการศึกษา

>> แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง พนักงานรักษาความสะอาด

2019-09-24 / 09:00:00