ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู พนักงานราช(ครู) ครูจ้างสอน และบุคลากรทางการศึกษา

...

2019-09-24 / 09:00:00 ยอดผู้เข้าชม 24

>> แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง พนักงานราชการครู (ฉบับปรับปรุงล่าสุด